Awareness en cultuur

We hebben vaak de neiging om datalekken en andere privacyproblemen te associëren met kwetsbare systemen en grote hacks, maar in de praktijk vormen medewerkers het grootste privacyrisico. In een rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens lazen we dat in het laatste kwartaal van 2017 maar liefst 50% van de datalekken te wijten was aan het versturen van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger.

Uiteindelijk zijn het dus de mensen op de werkvloer die een cruciale rol spelen in de bescherming van persoonsgegevens. Het is daarom van belang dat werknemers weten wat privacy betekent, waarom gegevensbescherming zo belangrijk is en wat de regels zijn voor het werken met persoonsgegevens.

Nu kennen we allemaal de methode van het ophangen van lijstjes bij het koffiezetapparaat, maar hoe borgt u nou privacy binnen uw organisatie en hoe creëert u meer bewustzijn bij uw collega’s? Privacy moet niet alleen in het beleid staan. Het moet terug te vinden zijn in de cultuur, in de dagelijkse gedachten van werknemers.

Op 18 september geven verschillende experts op het Data Privacy congres hun visie op o.a. awareness en cultuur en zullen de deelnemers voorzien van praktische tips. Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Laat u inspireren, maar neem vooral de lessons learned mee naar uw eigen organisatie! Klik hier om u direct aan te melden voor deze editie.