ePrivacy Verordening

De specifieke eisen voor de inzet van verschillende marketingkanalen zoals e-mail, cookies en telemarketing zijn niet vastgelegd in de AVG, maar worden in de ePrivacy Verordening vastgelegd. De ePrivacy Verordening zal in plaats komen van de Telecommunicatiewet (waar sinds 2012 de Cookiewet onderdeel van is). In deze verordening worden de fundamentele rechten en vrijheden van consumenten op het gebied van online privacy gewaarborgd.

De Europese Commissie had het zeer ambitieuze plan om ook de ePrivacy Verordening vanaf 25 mei 2018 toe te passen, maar dit is niet gelukt. Dat neemt niet weg dat het van belang is om je goed voor te bereiden en in kaart te brengen welke bedrijfsactiviteiten beïnvloed worden door deze wetgeving.

Op 18 september vindt de 4e editie plaats van het Data Privacy congres. Privacy is na de invoering van de AVG/ GDPR nog steeds in beweging. Organisaties zullen moeten zorgen voor borging van de aangepaste bedrijfsprocessen en zullen zich moeten gaan voorbereiden op de ePrivacy Verordering die van kracht wordt in 2019. Deze veranderingen brengen nieuwe kansen, maar ook zorgen met zich mee.

Verschillende experts geven deze editie hun visie op o.a. de nieuwe regelgeving en zullen de deelnemers voorzien van praktische tips. Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Laat u inspireren, maar neem vooral de lessons learned mee naar uw eigen organisatie! Klik hier om u direct aan te melden voor deze editie.