Overzicht meldingen datalekken 2017 Q2

Organisaties zijn verplicht om een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP publiceert in 2017 elk kwartaal een totaaloverzicht van alle gemelde datalekken. Daarnaast gaat de AP in een aantal sectorspecifieke overzichten dieper in op de meldingen van datalekken uit bepaalde sectoren.

Van april tot en met juni 2017 zijn er bijna 2400 datalekken gemeld aan de AP. De meeste datalekken werden gemeld vanuit de sectoren gezondheid en welzijn (31%), financiële dienstverlening (20%) en openbaar bestuur (19%). Deze percentages zijn vergelijkbaar met de percentages van het eerste kwartaal van 2017.

Het meest voorkomende datalek was het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger (45% van de meldingen). De meest gelekte gegevens zijn daarbij naam- en adresgegevens, geboortedatum en BSN. 24% van de datalekken betrof 2 tot 10 personen, 42% van de gemelde incidenten betrof 1 persoon. Dit percentage hangt samen met het soort datalekken dat het vaakst voorkomt. Wordt bijvoorbeeld een brief verkeerd bezorgd, dan gaat het vaak om de gegevens van 1 persoon.

Ten opzichte van 2016 is het aantal meldingen gestegen. In het vierde kwartaal van 2016 werden er 1824 meldingen gedaan, tegen 1415 in het derde kwartaal. In totaal startte de AP 123 onderzoeken naar de beveiliging en mogelijke datalekken bij organisaties. In vrijwel alle gevallen gaf de Autoriteit de organisatie een waarschuwing, en over het algemeen leidde dat tot beëindiging van de overtreding.

Overzicht alle datalekmeldingen 2e kwartaal 2017

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Data Privacy congres | 21 september 2017 | Nijkerk

Op donderdag 21 september biedt Heliview een platform om gelijkgestemden uit de branche te ontmoeten en elkaar te inspireren, kennis te delen en nieuwe contacten te leggen. Experts als Hans van Breukelen (Data Privacy Officer & Information Security Officer bij IKEA), Rachel Marbus (Privacy Officer bij KPN), Nico Schutte (Privacy Officer bij Philips) en Udo Oelen (Hoofd Toezicht Private Sector bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor het gehele programma en sprekers op de website www.privacy.heliview.nl