De noodzaak van een gedegen privacy-strategie

We hebben hard gerend naar 25 mei, maar is het nu klaar? Privacy 'is here to stay', u bent nooit klaar! Nu moet u gaan zorgen voor borging en  hoe houd u privacy als onderwerp op de kaart. Het centrale thema van deze editie is daarom ook: De noodzaak van een gedegen privacy-strategie!Een gedegen privacy strategie is noodzakelijk om het vertrouwen van klanten, burgers en stakeholders te winnen en te houden. Als organisatie moet u een visie ontwikkelen rondom privacy en de positie binnen uw organisatie.

Hoe zorgt u voor awareness binnen uw organisatie? Hoe brengt u uw privacy uitdagingen in kaart? Welke privacy verhogende maatregelen moet u nemen tijdens de ontwikkeling van producten en diensten? Hoe creëert u grip, inzicht en controle in de keten? Verder komen onderwerpen als wet- en regelgeving, gegevensoverdracht, dataprotectie en datakwaliteit aan bod. Ook kijken we vooruit naar de nieuwe ePrivacy verordening die waarschijnlijk in 2019 in werking treedt.

Onder toeziend oog van de programmacommissie wordt het congresprogramma samengesteld. Naast een inhoudelijk sterk congresprogramma is het congres ook de uitgelegen kans om te netwerken met uw vakgenoten. 

Het congres is een must voor managers, senior specialisten die op de hoogte willen blijven van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van privacy.