Programma

Opening 09:15 uur

Opening door de dagvoorzitter

Dagvoorzitter Paul van Liempt heet u van harte welkom op het congres Data Privacy 2018

Keynote 09:30 uur

Hollen en stilstaan?

We kunnen wel stellen dat 2018 het jaar van de privacy is. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en we moeten ons moeten gaan voorbereiden voor de nieuwe ePrivacy verordening. Tijdens deze lezing blikt Frank van Vonderen terug op de eerste 8 maanden van het jaar en blikt hij vooruit op wat er nog komt.

Keynote 09:55 uur

Privacy als innovatieve kracht

Het RESPECT4U privacyraamwerk van TNO en Privacy & Identity lab ondersteunt organisaties bij de verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Door middel van dit model gaan we het gesprek met elkaar aan. Hoe kunt u Privacy instrumenten en tools inzetten om te innoveren in bedrijfsprocessen en dienstverlening? Privacy wordt daarmee een aanjager van nieuwe diensten, het vergroot het vertrouwen van afnemers en het leidt tot besparingen. U kunt rechtstreeks putten uit de kennis en ervaring van andere organisaties. Dat levert concrete tips op die u direct kunt toepassen in uw organisatie.

Keynote 11.00 uur

The Data Map Gap: Automating Access, Deletion, and Portability

You’ve mapped your data. Now what? Because data is constantly changing due to data subjects’ exercising their rights, the amount of manual effort necessary to maintain accurate records feels overwhelming. It’s time to take data mapping to the next level and start automating access requests, deletion, and data portability. In this session, you’ll learn about the next evolution of data mapping, where automation helps organizations automate access requests, data deletion, and data portability.

Break-out sessie 11.30 uur

Praktijkcase: de zorg verbeteren met behulp van data… en toen was er de AVG

De zorg moet beter, sneller, efficiënter en transparanter. De data die in de diverse systemen in de ziekenhuizen wordt opgeslagen speelt daarbij een cruciale rol. Niet alleen voor inzicht in de basale bedrijfsvoering, maar ook voor prognoses, onderhandelingen en afrekeningen met zorgverzekeraars, efficiënte benutten van dure of schaarse bedrijfsonderdelen, protocolleren van zorg, Value Based Healthcare, procesmining, noem maar op. Maar kunnen we die data nog wel gebruiken nu de AVG van kracht is? Hardwin neemt u mee in de vraagstukken die er liggen.

Aangeboden door Ilionx

Break-out sessie 11:30 uur

KVK & Privacy

Privacy is een belangrijk thema in deze snel veranderende, digitale wereld. Het onderwerp is zeker niet nieuw. Ook voor de komst van de nieuwe privacy wet AVG in mei 2018 staat het thema hoog op de KVK-agenda. Een belangrijke taak van KVK is het beheren van het Handelsregister. Dit openbare basisregister bevat de gegevens van ruim 2 miljoen stichtingen, verenigingen, bedrijven en hun eigenaren. Een privacygevoelige klus. 

Mensen hechten steeds meer waarde aan hun privacy, terwijl aan de andere kant het gebruik van data steeds meer wordt gestimuleerd. Niet alleen voor doelen als rechtszekerheid, beleidsvoering of efficiency. Data wordt ook veelvuldig gebruikt voor onderzoek en commerciële marketing activiteiten. Dit geldt niet alleen voor data in het Handelsregister, maar voor data in het algemeen. Tijdens de lezing van KVK-beleidsmanager Liv van der Veen wordt het spanningsveld tussen openbaarheid en privacy onder de loep genomen. Hoe gaat KVK om met de verschillende aspecten van privacy, zowel intern als extern? 

Expert sessie 11:30 uur

Blockchain, de sleutel tot privacy?

Blockchain wordt gezien als de belangrijkste technologische ontwikkeling van dit moment. Veel organisaties blijken nog weinig kennis over blockchain te hebben en niet op de hoogte te zijn van de impact en meerwaarde voor de publieke sector. Met Blockchain kan de betrouwbaarheid en juistheid van data en informatie over ketens heen worden gegarandeerd en zijn bewerkingen op data 100% verifieerbaar. Ontdek wat dit betekend voor u en uw organisatie.

Workshop 11:30 uur

Hoe privacy bewust is de medewerker?

De AVG is ondertussen 3 maanden actief en iedere medewerker wordt geacht haar verantwoordelijkheden rondom deze privacywetgeving te kennen, maar is dat ook daadwerkelijk het geval?

Tijdens deze interactieve workshop zullen de deelnemers 4 tot 6 cases worden voorgelegd. Per case zal een praktijkvoorbeeld worden behandeld waarbij de deelnemers wordt gevraagd hoe de eigen organisatie (en met name de medeweker) omgaat met een dergelijke situatie.

Op dit moment zullen vermoedelijk de volgende onderwerpen aan de orde komen: hoe handelt de organisatie bij een vermeend datalek, een verzoek tot inzage van verwerkte gegevens, HR gebruikt foto’s van eigen medewerkers op intranet (er volgen nog 2 onderwerpen) Uiteindelijk zal kort worden stilgestaan bij de gewenste of mogelijk verplichte situatie.

Talkshow 12:00 uur

Awareness en cultuur

Tijdens deze talkshow zal er in een ‘Wereld draait door’ setting onder leiding van Paul van Liempt, gediscussieerd worden over de noodzaak van een gedegen privacy-strategie. We hebben hard gerend naar 25 mei, maar is het nu klaar? Privacy 'is here to stay', u bent nooit klaar! Nu moet u gaan zorgen voor borging en  hoe houdt u privacy als onderwerp op de kaart.

Keynote 14.00 uur

De nieuwe privacywetgeving brengt organisaties serieuze kansen en introduceert ruimte voor innovatie

Ted neemt de deelnemers mee in de AVG implementatieaanpak van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een grote en complexe organisatie met door haar taakstelling elke soort én combinatie van privacy aandachtsgebieden in huis. Een presentatie waarin snel duidelijk wordt, dat DJI graag anders denkt en werkt vanuit de kansen die de AVG organisaties brengt. Het gaat bij de AVG om de structurele verandering, om continuïteit van kwaliteit. Adhoc oplossingen hebben alleen tijdelijke werking. De AVG introduceert voor elke organisatie de combinatie van het moeten herijken van bestaande systemen, het zorgdragen voor ‘privacy-by-design’ bij nieuwbouw én het moeten zorgen voor passende aandacht voor de omgang met persoonsgegevens in de management-control-cyclus. Hierover met elkaar kennisdelen en van elkaar leren maakt onderdeel uit van een zorgvuldige implementatiestrategie! Een praktijkverhaal over implementatiestappen en inzet van procesondersteunende tooling, over een AVG-visie, over wat die kansen kunnen zijn maar zeker ook wat leerpunten waren in dit intensieve proces.

 

Break-out sessie 14:30 uur

In drie fases tot een goed dataprotectie plan

Wat is de huidige trend, welke veranderingen vinden er plaats en wat is dé methodologie om tot een goede dataprotectie en privacy by design te komen. In drie stappen maken wij inzichtelijk hoe u in control kunt komen over uw ongestructureerde data.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we u zien hoe we onze methodologie hebben toegepast.

Break-out sessie 14:30 uur

Setting the Global Standard

Today’s society is not always mindful about how personal data is shared, or to whom it is disclosed. However, consumers increasingly expect privacy and security guarantees when engaging with commercial or government services. GDPR represents the first concerted effort to enforce a commonly regulated, citizen-centric privacy regime. With developments in California, Canada, Singapore and “ePrivacy” to come, is GDPR the global benchmark against which other privacy legislation will be measured?

Expert sessie 14:30 uur

Welke privacy tooling heb je nu echt nodig?

AVG implementatie klaar? Dan is het nu tijd voor goede tooling! Maar: “a fool with a tool is still a fool.”. Genoeg aanbieders die u willen verleiden. Maar hoe maakt u de juiste keus. In deze sessie staat centraal: welke privacy tooling is er eigenlijk en waar heb ik behoefte aan.

Break-out sessie 14:30 uur

Productie data AVG compliant? Check! En de rest?

25 mei is voorbij en uw organisatie heeft er natuurlijk alles aan gedaan om compliant te zijn. En nu? Compliant blijven natuurlijk. Maar voordat daar mee begonnen kan worden, is er ook wel nagedacht over de zaken die niet enkel in productie zijn maar juist gebruikt worden in ontwikkeling? In een veranderende wereld is er continu nieuwe data nodig om te testen. Hoe blijf je compliant? Met een goede testdatamanagement strategie en tooling.

Keynote 15:00 uur

New challenges of international data management: A practical view on addressing changes in data privacy

Over the last two years data protection has become a central component for all companies dealing with data management. Change started at the international level with the fall of Safe Harbor for the export of personal data from the EU to the US. Then the GDPR demanded radical changes introducing risk management and accountability as the cornerstone of personal data management. Now more member-states, supra-national and International laws are expected to govern the way data is protected, exchanged and made public. European companies dealing with international data management are developing compliance strategies to navigate the current and incoming changes including Brexit, the CLOUD Act, and e-Evidence regulation. This session helps you tackle the challenges of international data management.

Keynote 16.00 uur

Duurzame Digitale Economie als effectieve strategie voor Data privacy

“Data Privacy incidenten in de Digitale revolutie zijn het moderne equivalent van luchtvervuiling zoals we die van de industriële revolutie kennen.” Dat vindt althans de directeur van de Europese privacy waakhond. Een bedrijf als DSM heeft met duurzaamheid destijds een positief antwoord weten te formuleren in de industriële revolutie en poogt dat nu weer te bereiken in de Digitale revolutie. Dat is echter niet iets wat één bedrijf in haar eentje kan. Vandaar deze oproep tot (publiek-private) samenwerking. In deze presentatie wordt gepresenteerd wat met een Duurzame Digitale Economie wordt bedoelt, hoe dit een effectieve strategie voor Data privacy kan zijn en waarom dit ook  voor iedereen economisch gezien een verstandige keuze is.

Keynote 16:25 uur

Best practice: how to accelerate your Privacy Strategy

Receive practical tools based on different use cases to help you implement and accelerate your privacy strategy.

Keynote 16:50 uur

Need to know: De ePrivacy Verordening (ePV )

Zowel de AVG als de ePV zijn Europese privacy verordeningen. Het verschil zit hem o.a. in het toepassingsgebied. De AVG gaat over het verwerken van persoonsgegevens. De ePV richt zich op de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiediensten. Waar moet u op letten, hoe voorkomt u verassingen en wat zijn de risico’s? Tijdens deze lezing zoomt Robert Garskamp in op de laatste ontwikkelingen rondom de ePV.

Afsluiting 17:15 uur

Afsluiting door dagvoorzitter met borrel op het netwerkplein.