Programma

Opening 09:15 uur

Opening door de dagvoorzitter

Dagvoorzitter Paul van Liempt heet u van harte welkom op het congres Data Privacy 2018

Keynote 09:30 uur

Juridische update; de laatste ontwikkelingen rondom Privacy wetgeving

We kunnen wel stellen dat 2018 het jaar van de privacy is. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en we moeten ons moeten gaan voorbereiden voor de nieuwe ePrivacy verordening, die de huidige ‘cookiewet’ gaat vervangen. Wat betekent dit voor uw organisatie? Tijdens het Data Privacy congres krijgt u een juridische update geven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy

Interactieve sessie 09:55 uur

Privacy als innovatieve kracht

Het RESPECT4U privacyraamwerk van TNO en Privacy & Identity lab ondersteunt organisaties bij de verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Door middel van dit model gaan we het gesprek met elkaar aan. Hoe kunt u Privacy instrumenten en tools inzetten om te innoveren in bedrijfsprocessen en dienstverlening? Privacy wordt daarmee een aanjager van nieuwe diensten, het vergroot het vertrouwen van afnemers en het leidt tot besparingen. U kunt rechtstreeks putten uit de kennis en ervaring van andere organisaties. Dat levert concrete tips op die u direct kunt toepassen in uw organisatie.

Keynote 11.00 uur

The Data Map Gap: Automating Access, Deletion, and Portability

You’ve mapped your data. Now what? Because data is constantly changing due to data subjects’ exercising their rights, the amount of manual effort necessary to maintain accurate records feels overwhelming. It’s time to take data mapping to the next level and start automating access requests, deletion, and data portability. In this session, you’ll learn about the next evolution of data mapping, where automation helps organizations automate access requests, data deletion, and data portability.

Expert sessie 11:30 uur

Welke privacy tooling heb je nu echt nodig?

AVG implementatie klaar? Dan is het nu tijd voor goede tooling! Maar: “a fool with a tool is still a fool.”. Genoeg aanbieders die u willen verleiden. Maar hoe maakt u de juiste keus. In deze sessie staat centraal: welke privacy tooling is er eigenlijk en waar heb ik behoefte aan.

Talkshow 12:00 uur

Awareness en cultuur

Tijdens deze talkshow zal er in een ‘Wereld draait door’ setting onder leiding van Paul van Liempt, gediscussieerd worden over de noodzaak van een gedegen privacy-strategie. We hebben hard gerend naar 25 mei, maar is het nu klaar? Privacy 'is here to stay', u bent nooit klaar! Nu moet u gaan zorgen voor borging en  hoe houdt u privacy als onderwerp op de kaart.

Keynote 14.00 uur

De nieuwe privacywetgeving brengt organisaties serieuze kansen en introduceert ruimte voor innovatie

Ted neemt de deelnemers mee in de AVG implementatieaanpak van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een grote en complexe organisatie met door haar taakstelling elke soort én combinatie van privacy aandachtsgebieden in huis. Een presentatie waarin snel duidelijk wordt, dat DJI graag anders denkt en werkt vanuit de kansen die de AVG organisaties brengt. Het gaat bij de AVG om de structurele verandering, om continuïteit van kwaliteit. Adhoc oplossingen hebben alleen tijdelijke werking. De AVG introduceert voor elke organisatie de combinatie van het moeten herijken van bestaande systemen, het zorgdragen voor ‘privacy-by-design’ bij nieuwbouw én het moeten zorgen voor passende aandacht voor de omgang met persoonsgegevens in de management-control-cyclus. Hierover met elkaar kennisdelen en van elkaar leren maakt onderdeel uit van een zorgvuldige implementatiestrategie! Een praktijkverhaal over implementatiestappen en inzet van procesondersteunende tooling, over een AVG-visie, over wat die kansen kunnen zijn maar zeker ook wat leerpunten waren in dit intensieve proces.

 

Expert sessie 14:30 uur

Privacy by design

Met de komst van strengere Europese regelgeving dringt bij organisaties het besef door dat ze ‘iets met privacy’ moeten in hun digitale bedrijfssystemen. Maar hoe bed je privacy op een fundamentele manier in het ontwerp van gegevensverwerkingen in?

Tijdens het Data Privacy congres gaan we hier verder op in en welke mogelijkheden dit biedt voor uw organisatie. Hoe stelt u privacy verhogende maatregelen centraal tijdens de ontwikkeling van producten en diensten?

Break-out sessie 14.30 uur

Setting the Global Standard

Today’s society is not always mindful about how personal data is shared, or to whom it is disclosed. However, consumers increasingly expect privacy and security guarantees when engaging with commercial or government services. GDPR represents the first concerted effort to enforce a commonly regulated, citizen-centric privacy regime. With developments in California, Canada, Singapore and “ePrivacy” to come, is GDPR the global benchmark against which other privacy legislation will be measured?

Expert sessie 15:00 uur

Blockchain, de sleutel privacy?

Blockchain wordt gezien als de belangrijkste technologische ontwikkeling van dit moment. Veel organisaties blijken nog weinig kennis over blockchain te hebben en niet op de hoogte te zijn van de impact en meerwaarde voor de publieke sector. Met Blockchain kan de betrouwbaarheid en juistheid van data en informatie over ketens heen worden gegarandeerd en zijn bewerkingen op data 100% verifieerbaar. Ontdek wat dit betekend voor u en uw organisatie.

Keynote

Duurzame Digitale Economie als effectieve strategie voor Data privacy

“Data Privacy incidenten in de Digitale revolutie zijn het moderne equivalent van luchtvervuiling zoals we die van de industriële revolutie kennen.” Dat vindt althans de directeur van de Europese privacy waakhond. Een bedrijf als DSM heeft met duurzaamheid destijds een positief antwoord weten te formuleren in de industriële revolutie en poogt dat nu weer te bereiken in de Digitale revolutie. Dat is echter niet iets wat één bedrijf in haar eentje kan. Vandaar deze oproep tot (publiek-private) samenwerking. In deze presentatie wordt gepresenteerd wat met een Duurzame Digitale Economie wordt bedoelt, hoe dit een effectieve strategie voor Data privacy kan zijn en waarom dit ook  voor iedereen economisch gezien een verstandige keuze is.

Keynote 16:25 uur

Need to know: De ePrivacy Verordening (ePV )

Zowel de AVG als de ePV zijn Europese privacy verordeningen. Het verschil zit hem o.a. in het toepassingsgebied. De AVG gaat over het verwerken van persoonsgegevens. De ePV richt zich op de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiediensten. Waar moet u op letten, hoe voorkomt u verassingen en wat zijn de risico’s? Tijdens deze lezing zoomt Robert Garskamp in op de laatste ontwikkelingen rondom de ePV.

Afsluiting 16:50 uur

Afsluiting door dagvoorzitter met borrel op het netwerkplein.