2019: De noodzaak van een gedegen privacy-strategie

Een jaar na ingang van de AVG. Wat is er veranderd? Is iedereen ondertussen AVG proof? Privacy 'is here to stay', u bent nooit klaar! Nu moet u gaan zorgen voor borging en  hoe houdt u privacy als onderwerp op de kaart. Het centrale thema van de afgelopen editie was daarom ook: Technologie, Organisatie en Vertrouwen! 

Een gedegen privacy strategie is noodzakelijk om het vertrouwen van klanten, burgers en stakeholders te winnen en te houden. Als organisatie moet u een visie ontwikkelen rondom privacy en de positie binnen uw organisatie.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren vraagstukken als Hoe zorgt u voor awareness binnen uw organisatie? Hoe brengt u uw privacy uitdagingen in kaart? Welke privacy verhogende maatregelen moet u nemen tijdens de ontwikkeling van producten en diensten? Hoe creëert u grip, inzicht en controle in de keten? Verder kwamen onderwerpen als wet- en regelgeving, gegevensoverdracht, dataprotectie en datakwaliteit aan bod. Ook keken we vooruit naar de nieuwe ePrivacy verordening.

Onder toeziend oog van de programmacommissie werd het congresprogramma samengesteld. Naast een inhoudelijk sterk congresprogramma was het congres ook de uitgelegen kans om te netwerken met uw vakgenoten.

Vorige editie gemist? Geen nood! Achter de schermen wordt alweer hard gewerkt aan de volgende editie van het Data Privacy congres. Het congres is een must voor managers, senior specialisten die op de hoogte willen blijven van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van privacy.

 

 

Sprekers 2018:

 • Hardwin van den Doel, Afdelingsmanager management informatie RDGG (Reinier de Graaf Groep)
 • Ad Krikke, Corporate Information Security Officer DSM
 • Reinier Treep, Data Protection Officer Nuon
 • Hugo Alves, Technical Accountmanager Google Cloud
 • Martijn Bolt, Blockchain Implementation Specialist
 • Robert Garskamp, founder IDnext
 • David Korteweg, Privacy Expert Bits of Freedom
 • Marc van Lieshout, Senior researcher en zakelijk directeur Privacy en Identity lab TNO
 • Ted O. Mos, Sr. Project- en Beleidsadviseur Informatieveiligheid, Privacy en Security specialist Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Liv van der Veen, Manager Beleid en Juridische Zaken Kamer van Koophandel
 • Frank van Vonderen, Partner Verdonck, Klooster & Associates